Acte necesare

Pentru inscrierea unui varstnic la caminul nostru de batrani trebuie depuse urmatoarele acte:

1. Cerere din partea solicitantului sau al reprezentantului legal (tutore, curator);
2. Declaratia notariala a solicitantului din care sa reiasa ca solicitantul nu are copii sau intretinatori legali. Daca acestia exista, trebuie sa prezinte declaratie notariala cu motivele pentru care nu pot ingriji persoana varstnica si sa prezinte eventualele acte doveditoare;
3. Adeverinta de venit impozabil (act de stare materiala de la Circumscriptia Financiara);
4. Copie act de identitate;
5. Copie certificat de nastere;
6. Copie certificat de casatorie;
7. Adeverinţă de la medicul specialist de boli infecţioase (care să ateste că nu aţi contactat boli infecţioase)
8. Copie după dosarul medical
9. Contract (care va fi completat la sediul nostru)

Documentele se depun la secretariatul fundatiei din Gherla, str.Dejului, nr.38. jud.Cluj.
Pentru alte detalii va rugam sa va adresati d-nei Lador Carmen Zina la numarul de mobil 0729 325 309 sau sa folositi formularul de contact.

Printeaza aceasta pagina Printeaza aceasta pagina

WP Like Button Plugin by Free WordPress Templates